Как да проверя дали фирмата ми е регистрирана

Ето как да направите проверка дали новорегистрирана фирма е успешно регистрирана, т.е. да проверите дали е излязло решението за регистрация на фирмата.

Проверка за решение за регистрация на фирма се прави онлайн от сайта на търговския регистър.

1. Стъпка

Влизаме в www.brra.bg от интернет браузъра (в примера тук използваме Firefox, можете да изтеглите от тук)

2. Стъпка

Избираме меню "Справки" -> "Права върху фирма"

Търговски регистър - Справки - Права върху фирма

 

3. Стъпка

Въвеждаме името на проверяваната фирма, въвеждаме кода от картинката в полето до картинката и натискаме бутон "търси".

проверка на регистрация на нова фирма

Фирмите, които са регистрирани и са с излезри решения за регистрация са "Намерени в - Регистър БУЛСТАТ, Партида от ТР, Фирмено дело", а новорегистрираната фирма има в поле "Намерена в" - Заявление за регистрация/пререгистрация вх. номер ********.Щом излезе решението за регистрация на примерната фирма "СОФИ-Р" тя също ще бъде намерена в "Партида от ТР".

Т.е. разглежданата в нашия пример фирма "СОФИ-Р" все още не е регистрирана. Щом излезе решението за регистрация на тази фирма, в поле "Намерена в" ще пише "Партида от ТР", а не "Заявление за регистрация/пререгистрация вх.номер ********.