Проверка за свободно име за фирма

За да проверите дали името на фирмата, която ще регистрирате е свободно следвайте долупосочените стъпки.

1. Стъпка - Влезте в сайта на търговския регистър (агенция по вписвания) - www.brra.bg

2. Стъпка - Отидете на меню "Справки" и след това на "Права върху фирма". Ако Ви се появи съобщение за "Несигурна връзка" или нещо от този род, натискате следните бутони в същия ред (за Firefox) "Разбирам опасностите" -> Добавяне на изключение -> Изтегляне на сертификат -> Потвърждаване на изключение по безопасността.

3. Напишете името, което искате да проверите за Вашата нова фирма, препишете кода от картинката и натиснете "търси".

проверка за свободно име на фирма

Ако няма резултати или сред резултатите го няма Вашето име, което искате да регистрирате, избраното от Вас име за нова фирма е свободно за регистрация.