Работни дни 2010

 Работни дни за 2010 г. 

Общ брой на работните дни за 2010 г. - 252 работни дни.

Работни дни по месеци за 2010 г.: 

януари 2010 - 20 работни дни

февруари 2010 - 20 работни дни

март 2010 - 22 работни дни

април 2010 - 20 работни дни

май 2010 - 19 работни дни

юни 2010 - 22 работни дни

юли 2010 - 22 работни дни

август 2010 - 22 работни дни

септември 2010 - 20 работни дни

октомври 2010 - 21 работни дни

ноември 2010 - 22 работни дни

декември 2010 - 22 работни дни