Работни дни 2011

Работни дни за 2011 г. 

Общ брой на работните дни за 2011 г. - 252 работни дни.

Работни дни по месеци за 2011 г.: 

януари 2011 - 21 работни дни

февруари 2011 - 20 работни дни

март 2011 - 22 работни дни

април 2011 - 19 работни дни

май 2011 - 20 работни дни

юни 2011 - 22 работни дни

юли 2011 - 21 работни дни

август 2011 - 23 работни дни

септември 2011 - 20 работни дни

октомври 2011 - 21 работни дни

ноември 2011 - 22 работни дни

декември 2011 - 21 работни дни