Разлики между ЕТ и ЕООД, ООД

Откриване на фирма – коя е най-подходящата форма ЕТ, ЕООД, ООД?

Преди да пристъпим към откриване на фирма е добре да сме сигурни, че сме избрали най –правилната форма за търговска дейност.
Избираме между откриване на ЕТ или Е/ООД.

Откриване на ЕТ

Предимства:

 • За откриване на ЕТ не е необходим капитал;
 • Държавните такси и хонорари са в пъти по-ниски за регистрация на ЕТ, отколкото за регистрация на ООД или ЕООД. Например, таксата за откриване на ЕТ е 35 лв., а за откриване на ООД или ЕООД -160 лв.;
 • Цената на счетоводните услуги за обслужване на ЕТ са по – ниски;
 • Фирмата на ЕТ се заличава много лесно, ако в един момент вече не Ви е необходима;


Недостатъци:

 • Собственика на фирмата на ЕТ отговаря с цялото си имущество за задълженията на фирмата;
 • На края на всяка календарна година собственика на ЕТ изравнява и довнася осигуровки;
 • Много от търговските дейности /фризьорски услуги, козметични услуги, дърводелски услуги, търговия на дребно, автомивки, авторемонтни услуги и др./, когато се извършват от ЕТ, а не от ЕООД или ООД плащат патент, който в много случаи е доста висок, в сравнение с плоския данък, който се плаща върху печалбата на ЕООД или ООД;
 • Ограничен живот на съществуване;

Откриване на ЕООД или ООД:

Предимства:

 • ООД и ЕООД са капиталови дружества и за откриването им се изисква капитал, но в крайна сметка, той вече не е 5 000 лв., а  2 лв;
 • Предимство за участие на членовете на семейството, тъй като минималната вноска е много ниска;
 • Капиталовите дружества отговарят за задълженията си до размера на капитала, а не с личното имущество на съдружниците;
 • Какъвто и вид търговска дейност да извършвате, когато е с ЕООД или ООД  плащате плосък данък върху печалбата, дори и да е патентна дейност;
 • Широки права на съдружниците по отношение на участие и контрол;
 • Собствениците на ООД или ЕООД не довнасят осигуровки.


Недостатъци:

 • Държавните такси и хонорари са в пъти по-ниски за регистрация на ЕТ, отколкото за регистрация на ООД или ЕООД. Например, таксата за откриване на ЕТ е 35 лв., а за откриване на ООД или ЕООД -160 лв.;
 • ЕООД или ООД се заличават с ликвидация;