Регистрация на ООД

Регистрация на ООД (Дружество с Ограничена Отговорност):

Необходими документи и информация:

1. Копия от личните карти на съдружниците;
2. Трябва да сте избрали име на фирмата;
3. Избор на седалище и адрес на управление;
4. Предмет на дейност на фирмата – основни дейности, с които ще се занимава;
5. Как ще се управлява дружеството – само заедно, заедно и поотделно или до определена сума заедно и поотделно, а над определена сума само заедно;
6. Разпределение на дяловете на съдружниците - кой съдружник какъв дял от капитала ще притежава;
7. Какъв ще бъде размерът на капитала. Минимумът е 2 лв.;
8. Присъствие на управителя, който трябва да завери подписа си пред нотариус.
 
Цена: 140 лв.

Безплатна регистрация - Цената се приспада от абонаментното или годишното счетоводно приключване на фирмата.

Държавна такса за регистрация на ООД: 160 лв.
Такса за нотариус: 12 лв.
Такса за откриване на сметка в банка: 10 лв. 
Минимален капитал: 2 лв. 

Цената включва:

1. Изготвяне на всички необходими документи, съгласно изискванията на ТЗ /търговския закон/;
2. Попълване на заявленията на Агенция по вписвания – Търговски регистър;
 

Регистрация на фирми: