Счетоводни услуги

Счетоводна кантора Сметкоплан ЕООД предлага счетоводни услуги за малки, средни и големи фирми - регистрирани и нерегистрирани по ДДС.

Абонаментно счетоводно обслужване и годишно счетоводно приключване.

Описание на извършваните счетоводни услуги:

 • Изготвяне на индивидуален сметкоплан на предприятието;
 • Разработване на счетоводна политика;
 • Съставяне на първични документи – фактури, известия към фактури, протоколи, договори, заповеди и отчети по командировки, пътни листове, платежни нареждания за бюджетни и кредитни преводи, приходни и разходни касови ордери;
 • Изготвяне на периодични и годишни справки;
 • Съставяне счетоводен и данъчен амортизационен план;
 • Архивиране на Счетоводните документи;
 • Съхранение на архива на хартиен и магнитен носител;
 • Изготвяне на дневници и справки-декларации по ЗДДС;
 • Изготвяне на отчети – годишни и регулярни за Националния статистически институт;
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации за физически и юридически лица;
 • Съставяне на периодични и годишни финансови отчети;

Други услуги: