Таблица за дължимите осигурителни вноски за 2010 г.

Таблица за дължимите осигурителни вноски за 2010 г. - ДОО, ЗО, ДЗПО-УФ, ДЗПО – ПФ, ГВРС.

ДОО
Вид осигурен Вноски за сметка на
  работодател работник самоосигуряващо се лице Общ %
Работници и служители 3-такатегория труд, родени преди 01.01.1960 г. 11.600 8.900   20.500
Работници и служители 3-такатегория труд, родени след 31.12.1959 г. 8.800 6.700   15.500
Работници и служители 1-ва и 2-ра категория труд, родени преди 01.01.1960 г. 14.600 8.900   23.500
Работници и служители 1-ва и 2-ра категория труд, родени след 31.12.1959 г. 11.800 6.700   18.500
Самоосигуряващи се лица,осигурени за всички осигурителни случаи, родени преди 01.01.1960 г.     19.500 19.500
Самоосигуряващи се лица,осигурени за всички осигурителни случаи, родени след 31.12.1959 г.     14.500 14.500
Самоосигуряващи се лица,осигурени само за пенсия, родени преди 01.01.1960 г.     16.000 16.000
Самоосигуряващи се лица,осигурени само за пенсия, родени след 31.12.1959 г.     11.000 11.000

 

ГВРС
Вид осигурен Вноски за сметка на
  работодател работник самоосигуряващо се лице Общ %
Вноски за фонд ГВРС 0.100 - - 0.100

 

Здравно осигуряване
Вид осигурен Вноски за сметка на
  работодател работник самоосигуряващо се лице Общ %
Работещи по трудов договор за1-ва, 2-ра и 3-та категория труд 4.800 3.200   8.000
Самоосигуряващи се лица     8.000 8.000

 

ДЗПО – универсален фонд
Вид осигурен Вноски за сметка на
  работодател работник самоосигуряващо се лице Общ %
За работещи по трудов договор1-ва, 2-ра и 3-та категория труд родени след 31.12.1959 г. 2.800 2.200   5.000
За самоосигуряващи се лицародени след 31.12.1959 г.     5.000 5.000

 

ДЗПО – професионален фонд
Вид осигурен Вноски за сметка на
  работодател работник самоосигуряващо се лице Общ %
За работещи по трудов договор 1-ва категория труд 12.000     12.000
За работещи по трудов договор 2-ра категория труд 7.000     7.000

 

Вид осигурен Процент
Трета категория труд: 28.600
Втора категория труд: 38.600
Първа категория труд: 43.600
Самоосигуряващо се лице
За всички осигурителни случаи: 27.500
За старост, пенсия и смърт: 24.000