Таблица за дължимите осигурителни вноски за 2011 г.

Таблица за дължимите осигурителни вноски за 2011 г. - ДОО, ЗО, ДЗПО-УФ, ДЗПО – ПФ, ГВРС.

ДОО
Вид осигурен Вноски за сметка на
  работодател работник самоосигуряващо се лице Общ %
Работници и служители 3-такатегория труд, родени преди 01.01.1960 г. 12.600 9.700   22.300
Работници и служители 3-такатегория труд, родени след 31.12.1959 г. 9.800 7.500   17.300
Работници и служители 1-ва и 2-ра категория труд, родени преди 01.01.1960 г. 15.600 9.700   25.300
Работници и служители 1-ва и 2-ра категория труд, родени след 31.12.1959 г. 12.800 7.500   20.300
Самоосигуряващи се лица,осигурени за всички осигурителни случаи, родени преди 01.01.1960 г.     21.300 21.300
Самоосигуряващи се лица,осигурени за всички осигурителни случаи, родени след 31.12.1959 г.     16.300 16.300
Самоосигуряващи се лица,осигурени само за пенсия, родени преди 01.01.1960 г.     17.800 17.800
Самоосигуряващи се лица,осигурени само за пенсия, родени след 31.12.1959 г.     12.800 12.800

 

ГВРС
Вид осигурен Вноски за сметка на
  работодател работник самоосигуряващо се лице Общ %
Вноски за фонд ГВРС 0.00 - - 0.00

 

Здравно осигуряване
Вид осигурен Вноски за сметка на
  работодател работник самоосигуряващо се лице Общ %
Работещи по трудов договор за1-ва, 2-ра и 3-та категория труд 4.800 3.200   8.000
Самоосигуряващи се лица     8.000 8.000

 

ДЗПО – универсален фонд
Вид осигурен Вноски за сметка на
  работодател работник самоосигуряващо се лице Общ %
За работещи по трудов договор1-ва, 2-ра и 3-та категория труд родени след 31.12.1959 г. 2.800 2.200   5.000
За самоосигуряващи се лицародени след 31.12.1959 г.     5.000 5.000

 

ДЗПО – професионален фонд
Вид осигурен Вноски за сметка на
  работодател работник самоосигуряващо се лице Общ %
За работещи по трудов договор 1-ва категория труд 12.000     12.000
За работещи по трудов договор 2-ра категория труд 7.000     7.000